Ambtenarencentrum (AC) tegen verplichte verhoging AOW-leeftijd

Het Ambtenarencentrum (AC) wijst een verplichte verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar af. Het AC vertegenwoordigt circa 60.000 ambtenaren in diverse overheidssectoren, in het onderwijs en in de zorg. Ook de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is aangesloten bij het AC.

Het AC vindt dat iedereen die dat wil de mogelijkheid moet hebben om na het 65ste jaar door te werken. Een verplichting daartoe wijst het AC echter af. Belemmeringen die dat doorwerken verhinderen of bemoeilijken moeten worden weggenomen. Het AC wil zich daarvoor inspannen. Het AC is van mening dat de arbeidsparticipatie van mensen tot de 65 – alhoewel groeiende – ver achter blijft bij de gewenste situatie. Het AC is dan ook van mening dat deze gestimuleerd moet worden. Ook maatregelen met een meer verplichtend karakter kunnen daarbij horen. Maatregelen die langer doorwerken stimuleren moeten rekening houden met het feit dat vele overheids-, onderwijs en zorgmedewerkers (politiemedewerkers, militairen, penitentiaire inrichtingswerkers, bus- en tramchauffeurs, enzovoorts) een vak uitoefenen dat door mentale en/of fysieke belasting al niet tot 65, laat staan tot 67 vol te houden is. Bestaande instrumenten die hen daarin tegemoet komen moeten gehandhaafd worden en nieuwe ontwikkeld. Als aan de zwaarte van vele beroepen onvoldoende aandacht wordt geschonken, bestaat de vrees dat grote groepen medewerkers terecht komen in een uitkeringssituatie. Dat zou haaks staan op de verbreding van de arbeidsparticipatie die het AC voorstaat. Het AC vindt dat de werkgevers in de (semi)publieke sfeer op dit punt een meer dan gebruikelijke verantwoordelijkheid hebben.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.