Ambtenaren en leraren verwachten langer door te werken

Van alle werknemers bij overheid en onderwijs verwacht 2/3 langer te moeten doorwerken.

Van de werknemers tot 45 jaar in deze sectoren verwacht 64 procent zelfs pas met 65 jaar of nog later te stoppen met werken. Dit is de uitkomst van het onderzoek ´Active Aging bij Overheid en Onderwijs- vernieuwend omgaan met vergrijzing´, uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht in opdracht van Loyalis.

Uit het onderzoek blijkt ook dat werknemers binnen overheid en onderwijs niet tot hun pensioenleeftijd full-time willen blijven werken. De helft van de werknemers zou, voordat ze definitief stoppen met werken, een periode in deeltijd willen werken. Deeltijdpensioen en flexibele werktijden zijn factoren die sterk bijdragen aan de bereidheid om langer door te werken. De nieuwe levensloopregeling kan hierbij worden ingezet. Meer seniorendagen en meer waardering op het werk scoren eveneens hoog.

Verder blijken de opvattingen van werkgevers aangaande senioren van groot belang. Daar waar oudere werknemers positief worden benaderd en gewaardeerd, zijn de resultaten van active aging – beleid groter. Ten slotte speelt natuurlijk een rol hoeveel iemand verdient als hij of zij met pensioen gaat. 17% van de ondervraagden is bereid voor een pensioentoename met 5 procent langer door te werken.

Loyalis levert aanvullende producten en diensten voor inkomenszekerheid en personeelszorg, speciaal voor overheid, onderwijs en gelieerde instellingen. Wilt u meer informatie over het Active Aging beleid, of wilt u het boekje met de onderzoeksresultaten bestellen, bel dan met de Adviesdesk van Loyalis, 045 579 6996.

Active Aging richt zich op werknemers die nog niet met pensioen of FPU zijn. Om de kennis en kunde van mensen die wel met FPU gaan niet verloren te laten gaan, organiseert de AVS trainingen waarin FPU-ers, als ervaren onderwijsmensen, begeleidingsvaardigheden leren om hun ervaring en kennis door te geven aan startende professionals. Vijfendertig procent van de nieuwkomers verlaat nu nog binnen twee jaar teleurgesteld het onderwijs. Met dit project wordt de kennis van de ouderen benut om jongeren te begeleiden en te behouden voor het onderwijs. Voor de FPU-ers zelf is het een goede manier het afscheid minder abrupt te laten zijn. Meer informatie over deze training, die op 20 en 21 september 2006 plaatsvindt, vindt u hier:

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.