Ambassadeurs promoten gemengde school

Bruno Bruins en Zeki Arslan gaan als `ambassadeur gemengde scholen´ het land in om de gemengde school te bevorderen. Ze zijn aangesteld door staatssecretaris Dijksma om segregatie in het basisonderwijs tegen te gaan.

De ambassadeurs hebben de taak om op landelijk en lokaal niveau het beeld van de gemengde scholen en een toename van contacten tussen allochtone en autochtone leerlingen positief onder de aandacht te brengen. Ze trekken het hele land door om gemeenten en schoolbesturen te prikkelen actie te ondernemen en hen ervan bewust te maken dat de vrijblijvendheid voorbij is. Ze willen het maatschappelijke draagvlak verbreden door samenwerking met partners als werkgevers, woningbouwcorporaties, provincies en sectorraden te bevorderen. Daar waar ouders zelf initiatieven nemen, zullen de ambassadeurs die steunen, stimuleren en meer bekendheid geven. Arslan is onderwijsspecialist bij Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling. Bruins, oud-staatssecretaris van Onderwijs, is voorzitter van de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen. De Taskforce heeft de opdracht voor eind 2009 dertig geslaagde `koppelingen´ tussen vacatures en geschikte bi-culturele bestuurskandidaten tot stand te brengen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.