Alternatieve rekentoets

Het alternatief voor de rekentoets zal rond de zomer van 2017 klaar zijn. Dit kondigt staatssecretaris Sander Dekker aan in een brief aan de Tweede Kamer. Die vroeg vorig jaar in een motie om een alternatief voor de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

Er komen twee alternatieven voor de rekentoets: één voor het vmbo en één voor havo en vwo. De expertgroepen die de alternatieven uitwerken, bestaan uit wiskundeleraren en wetenschappers die zijn aangedragen door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en leerplankundige experts van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO. 

Het alternatief wordt gebaseerd op de huidige referentieniveaus rekenen. Hierin worden twee nieuwe niveaus opgenomen: 2A voor leerlingen van vmbo-bb voor wie 2F niet haalbaar is en 3S voor leerlingen van het vwo die meer aankunnen. Het alternatief zal worden gebruikt als input voor de integrale curriculumvoorziening. Omdat het belangrijk is dat het alternatief breed gesteund wordt, moeten het primair onderwijs en vervolgonderwijs instemmen met het uiteindelijke voorstel, schrijft Dekker in zijn brief. De huidige rekentoets blijft gelden tot een alternatief is ingevoerd.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.