‘Als je goed personeel wilt, hoort daar beoordelen bij’

De meeste scholen en besturen hebben de gesprekken­cyclus prima op orde. Tenminste, zolang de focus op het heden of de toekomst ligt. Maar beoordelen hoe een leraar de afgelopen tijd heeft gefunctioneerd, en daar ook consequenties aan verbinden, daar zien sommige directeuren tegenop. Het slechten van deze drempel is een van de doelen van de nieuwe leergang ‘Stimulerend beoordelen, gespreksvoering in een breed perspectief’ die volgend jaar van start gaat bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap.

“Directeuren vinden het vaak moeilijk om teamleden te beoordelen en een ‘prijskaartje’ te hangen aan die beoordeling”, weet Tom Roetert, senior adviseur bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap en projectleider en hoofddocent van de leergang. “Maar het beoordelingsgesprek is een belangrijk onderdeel van de gesprekken­cyclus. Beoordelingen staan niet los van functioneringsgesprekken. Het is belangrijk niet alleen naar het heden en de toekomst te kijken, maar ook stil te staan bij wat bereikt is. Een gesprek betekent aandacht en mensen gedijen daarop. We zien meer welbevinden en minder ziekteverzuim in sectoren waar een strakke gesprekkencyclus wordt gehanteerd, inclusief beoordeling.” Dat directeuren opzien tegen het onderdeel ‘beoordelen’ komt volgens Roetert vaak voort uit onduidelijkheid in het beleid. “Niet altijd zijn binnen een stichting of bestuur de zaken op orde. Soms blijkt bijvoorbeeld dat op de ene school andere instrumenten worden ingezet dan op de andere. Of het gezag van een directeur wordt niet zomaar aanvaard, bijvoorbeeld als hij of zelf geen leservaring heeft. Dat kan mensen onzeker maken.”  
Roetert benadrukt dat de leergang breder reikt dan alleen beoordelen. “Zowel als het gaat om de gesprekkencyclus tussen medewerker en leidinggevende als de gesprekken in het perspectief van HR-beleid en organisatieontwikkeling. Denk hierbij aan zaken als levensfase, ambities, talenten en het welbevinden van teamleden.”

Intensief

De leergang Stimulerend beoordelen is opgezet op verzoek van directeuren zelf. Het is een intensieve scholing, waarin naast literatuurstudie veel aandacht is voor intervisie en zelfreflectie. Deelnemende directeuren doen een persoonlijkheidstest en gaan in groepjes bij elkaar op schoolbezoek: hoe beoordeel je, hoe zit de cyclus in elkaar, welke instrumenten gebruik je en hoe doe je de verslaglegging? “Het gaat erom elkaar te bevragen en te leren van elkaar”, zegt Roetert. “De ontvangende directeur krijgt als het ware een gratis audit. Uit andere trajecten weten we dat werken met peergroups vruchten afwerpt. Het contact met medecursisten is laagdrempelig.” Samen met de visitatiegroep maakt de directeur een verbeterplan, dat wordt gepresenteerd op de laatste dag van de leergang.

Personeelsbeleid ‘renoveren’

Het is nuttig dat op de scholen binnen een stichting dezelfde aanpak wordt gebruikt. Met dezelfde procedures, formulieren en instrumenten. PCPO Midden-Brabant heeft daarom vorig schooljaar een stichtingsbrede studiedag over personeelsbeleid en beoordelen georganiseerd, die werd begeleid door Tom Roetert. Toen kwam ook het aspect ‘beoordelen’ aan de orde. Bestuurder Arnoud Wever: “We wilden ons personeelsbeleid als het ware renoveren en beter laten aansluiten bij persoonlijke idealen en ambities van teamleden. Tijdens de studiedag ontstonden waardevolle discussies, zoals over de vraag wat we verstaan onder een goede leraar en waar we naartoe willen met de stichting. We stelden vast dat we goed personeel willen. Daar hoort beoordelen bij. Als je dat niet doet, krijg je klagende ouders en een negatieve sfeer.” Bij PCPO zijn de hoofdlijnen op iedere school hetzelfde. Maar omdat de scholen verschillend zijn, verschillen ook de competenties die per school nodig zijn. Wever: “We hebben bijvoorbeeld een school waar alle leerkrachten geschoold zijn in NT2-onderwijs. Ook verschillen de directeuren in de manier waarop ze communiceren.”

Op maat

De leergang Stimulerend beoordelen kan door individuele directeuren worden gevolgd, maar ook incompany worden georganiseerd. Zowel Roetert als Wever zien in dat laatste grote voordelen. Roetert: “Het wordt makkelijker om als scholen binnen een stichting uit te komen op dezelfde procedures en beleid.” Wever: “Een uniform beleid maakt het makkelijker voor personeel om over te stappen naar een andere school. En de discussies die ontstaan maken standpunten helder en dragen bij aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.”

Doelgroep: (cluster)directeuren, schoolleiders, adjunct-directeuren en startende schoolleiders po en vo

Onze academie voor schoolleiders
De academie van AVS biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en passend en inclusief onderwijs).

Bekijk ons aanbod

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.