Allochtone leerlingen die de basisschool beginnen met een achterstand, lopen deze voor het einde van groep 8 voor een deel in. Autochtone achterstandsleerlingen raken in de loop van het basisonderwijs juist verder achterop. Dit blijkt uit een studie van het Kohnstamm Instituut en Its.

De reken- en taal achterstanden van allochtone leerlingen nemen in de loop van het basisonderwijs met ongeveer 40 procent af. Autochtone achterstandsleerlingen – vaak met laag opgeleide ouders – hebben ondanks extra aandacht voor hun leerprestaties ook in groep 8 nog een aanzienlijke achterstand. Op het gebied van rekenen vermindert hun achterstand slechts met 10 procent. Hun achterstand in taalvaardigheid blijf gelijk of verslechtert zelfs iets. Het is nog niet duidelijk hoe dit komt.

Eerder werd al bekend dat allochtone leerlingen eenzelfde advies krijgen als autochtone leerlingen met vergelijkbare prestaties; er is dus geen sprake van ‘onderadvisering'.

Burgerschap
Uit ander onderzoek van Kohnstamm Instituut blijkt dat de aanwezigheid allochtone leerlingen leidt tot betere burgerschapsvaardigheden van de hele klas. De invloed van de schoolsamenstelling op de algemene cognitieve prestaties is echter groepsafhankelijk en verschillend voor autochtone en allochtone leerlingen.

Meer informatie: www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws