Alles op het spel

In 2019 lanceerden oud-AVS-voorzitter Petra van Haren en Koos Stienstra het Manifest voor Positief Onderwijs. Een manifest waarin gepleit werd voor onderwijs dat zich richt op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen, maar zeker ook leerkrachten, en het op een positieve wijze stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Schoolleiders spelen hier een grote rol in. In aansluiting op dit manifest verscheen deze week het boek Alles op het spel, waarin 15 verhalen zijn opgenomen hoe actief en fysiek spel kinderen met een grote zorgvraag weer in hun kracht zette.

De grote groei van het aantal uren dat kinderen kijken naar een beeldscherm is de hoofdoorzaak van de stijgende vraag naar ondersteuning en zorg voor de jeugd. Dat stellen de auteurs van het boek Alles Op het Spel: Ingrid Bunnik, Inger Kuijlenburg en Koos Stienstra. De uren die kinderen voor tv, telefoon of spelcomputer hangen, gaan ten koste van de tijd die over is voor het fysieke spel. En hoe minder er fysiek wordt gespeeld, hoe meer problemen kinderen ervaren. Gelukkig is hier wat aan te doen. Gericht spel kan de vraag naar zorg en ondersteuning halveren.

Meer spelen is beter leren

Spel is belangrijk voor kinderen. Het zorgt niet alleen voor een goede conditie en een goede motoriek, maar het jaagt ook de ontwikkeling van de hersenen aan en stimuleert het zenuwstelsel. Lichaamsbeweging bevordert de groei en de onderlinge verbinding van neuronen. Dit helpt daarmee ook het latere leren. 

De relatie tussen een gebrekkige motorische ontwikkeling en leer- en gedragsproblemen is helaas onderbelicht. Meer schermtijd voor kinderen betekent minder speeltijd. Ook op school is de kwaliteit van het bewegingsonderwijs afgenomen. Tot 1985 werd pabo-studenten nog geleerd dat er een verband bestond tussen beter bewegen en beter leren. Onderzoek toonde dit verband de afgelopen jaren steeds opnieuw aan. 

Louis van Gaal 

Louis van Gaal heeft het eerste exemplaar van het boek in ontvangst genomen en is erg betrokken bij de boodschap van het boek. ”Laat kinderen spelen en bewegen, laat ze plezier hebben en zie hoe ze zich ontwikkelen tot sterke, gezonde, en gelukkige individuen. Dat is de sleutel tot een veelbelovende toekomst. De schrijvers van dit boek laten zien dat dit bereikbaar is voor ieder kind.”

Het spel vermindert zorgvraag

De vraag naar ondersteuning en zorg voor kinderen steeg de afgelopen jaren explosief. In vijftien jaar verviervoudigde de vraag naar zorg en ondersteuning. Gericht spelen met behulp van de spellen uit het boek Alles Op Het Spel  kan deze vraag halveren. Het boek geeft mooie voorbeelden van hoe spel kinderen er weer bovenop hielp en hoe hun problemen verdwenen als sneeuw voor de zon. 

Het boek geeft vijftien redenen waarom spelen belangrijk is. Het leert ouders en leerkrachten op een toegankelijke manier vijftien spellen die de belangrijke neuro-motorische ontwikkeling stimuleren. Zo worden de taken op school makkelijker, de sociaal- emotionele ontwikkeling geholpen en nemen gedragsproblemen af. 

Links