Versoepeling maatregelen: alleen nog leerlingen met klachten of corona blijven thuis

Het kabinet heeft op advies van het OMT besloten om vanaf 26 januari de quarantaineregels in het onderwijs te versoepelen om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen. Eerder lieten veel schoolleiders in een peiling van de AVS blijken dat zij graag de maatregelen wilden verruimen als dat veilig kan. “De versoepeling is goed nieuws voor de leerlingen en soms spannend voor het onderwijspersoneel. Om de veiligheid te bevorderen pleit de AVS voor het beschikbaar stellen van zelftesten voor alle leerlingen. Daarnaast blijft ook de ventilatie van schoolgebouwen een belangrijk aandachtspunt waarin meer geïnvesteerd moet worden.” aldus AVS-voorzitter Ingrid Doornbos.

Door de quarantaineregel bleef afgelopen week een kwart van de leerlingen thuis en werd het organiseren van het onderwijs op veel scholen ingewikkeld of onmogelijk. De nieuwe quarantainemaatregelen betekenen dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs na contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine hoeven als ze geen klachten hebben. Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er drie of meer besmettingen zijn. Vanaf vandaag blijven alleen leerlingen met klachten of corona thuis. Leerlingen met milde klachten zoals hoesten, niezen en keelpijn en een negatieve zelftest mogen weer naar school komen. De nieuwe regels gelden voor de komende zes weken en worden over drie weken geëvalueerd.

Zelftesten voor alle leerlingen

Verder blijven alle coronamaatregelen voor de scholen hetzelfde. Zo hoeven ook leraren die geboosterd zijn of die afgelopen 8 weken corona hebben gehad en hersteld zijn en in aanraking zijn gekomen met een besmet persoon niet in quarantaine. Wel is het dringend advies om leraren en leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool twee keer per week preventief een zelftest te laten doen. Hiervoor kunnen scholen gratis zelftesten aanvragen. Bij een positieve test en klachten geldt in alle gevallen wel dat men in quarantaine moet. “Wat de AVS betreft stelt het kabinet per direct nog meer zelftesten beschikbaar voor álle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs om te kunnen testen bij milde klachten. Het testen, testen en nog eens testen draagt bij aan een veilige werkomgeving voor de directeuren en hun teams.”

Lokaal eventueel alsnog klassen of scholen naar huis

Bij heel grote besmettingen op een school kan in samenspraak met de GGD alsnog worden besloten tot een grotere quarantaine. Dat kan betekenen dat alsnog een hele klas of een hele school naar huis gestuurd kan worden. “Dit sluit aan op de behoefte van veel schoolleiders om meer beslissingen lokaal te nemen, ook omdat er vaak grote verschillen zijn in de regio’s”, aldus Doornbos.

Blijvende aandacht voor veiligheid

Het OMT zegt dat de quarantaineversoepelingen tot een toename van het aantal besmettingen kan leiden onder leerlingen en meer overdracht richting volwassenen. Deze versoepeling kan dus naast opluchting ook onzekerheid en spanning oproepen in het team. Een 100% veilige school is onmogelijk, maar met het goed naleven van alle geldende maatregelen wordt geprobeerd zoveel mogelijk de overdracht van corona te vermijden en kan ook het onderwijs toch doorgaan. Het OMT acht het huidige pakket aan maatregelen als voldoende veilig. Het was al een ingewikkelde balans om onderwijs te organiseren in coronatijd en dat is met de nieuwe quarantainemaatregelen ook niet ineens volledig opgelost. “Voor veel schoolleiders zal het belangrijk zijn om de komende periode in gesprek te blijven met hun teams om klassen zoveel mogelijk veilig te maken. Van de politiek vragen we acties om daarbij de faciliteren, zoals investeren in goede ventilatie en zelftesten voor alle leerlingen.”