Alle ministeries onder één url

De website van het ministerie van OCW is evenals de sites van de andere ministeries sinds kort opgegaan in de rijksbrede website rijksoverheid.nl.

In de loop van 2010 zal de informatie van alle ministeries, Postbus 51 én Regering.nl hier te vinden zijn. Eind 2010 kunnen bezoekers voor alle informatie van het Rijk naar één plek. De bundeling past in het kabinetsstreven om de overheid beter en efficiënter te maken. Rijksoverheid. nl heeft allerlei basisfunctionaliteiten. Deze zullen in de loop van dit jaar worden uitgebouwd. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.