Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Brabantse scholengemeenschap De Rooi Pannen (vmbo en mbo) gaat de studiekosten voor alle leerlingen betalen. Geen leerling aan de kant.

Vanaf schooljaar 2018/2019 betalen leerlingen van De Rooi Pannen geen schoolkosten meer. Van excursies tot tablets, de school betaalt. Alleen de schoolboeken voor de mbo-leerlingen zijn dit jaar nog niet gratis. De aanbesteding voor het boekenfonds kwam niet op tijd rond. Maar dat gaat nog veranderen. Er is wel een uitzondering voor spullen die leerlingen in eigendom krijgen, zoals kleding. Die mag een school niet vergoeden. En leerlingen/ouders blijven het wettelijk verplichte les- of cursusgeld betalen aan het ministerie van Onderwijs.

“De Rooi Pannen is een uiterst efficiënte organisatie waar keihard gewerkt wordt tegen beperkte kosten”, antwoordt voorzitter van het College van Bestuur Tiny Pheninckx op de vraag hoe de financiële huishouding van De Rooi Pannen eruit ziet, dat ze daaruit de totale studiekosten van de leerlingen kan betalen. “En dat is niet om mezelf op de borst te kloppen.”

De Rooi Pannen is een scholengemeenschap met mbo-opleidingen op het gebied van handel, horeca, toerisme/recreatie, vormgeving en marketing/evenementen. Ook de vmbo-opleidingen zijn gericht op deze gebieden. In totaal telt de school achtduizend leerlingen, verspreid over vestigingen in Tilburg, Breda en Eindhoven.

De kosten voor een mbo-opleiding kunnen behoorlijk oplopen, vertelt Pheninckx. Van 200 euro voor de opleiding handel tot wel 1.200 euro voor horeca. “Dat zijn fikse bedragen voor ouders. Wij willen 100 procent gelijke kansen voor iedere leerling. En je kunt wel zeggen dat er in Nederland diverse potjes zijn om ouders met lage inkomens tegemoet te komen, maar in de praktijk bereik je die ouders moeilijk. Vaak verzinnen zij bijvoorbeeld uitvluchten waarom hun kind niet mee kan op excursie. Dus elke keer dat er een wijnreis vertrekt, zijn er soms wel vijf leerlingen die niet meegaan, omdat ze het niet kunnen betalen. Dat moeten we niet willen.”

Deze kinderen krijgen een stempel en lopen hun hele leven achteraan, ook kinderen uit gezinnen boven de armoedegrens, ­gezinnen waar ziekte of scheiding plaatsvinden. Dat zag Pheninckx vanuit zijn rol als voorzitter van de Stichting Leergeld in Tilburg, die ouders met beperkte financiële middelen bijstaat. Daarom nam hij het initiatief op De Rooi Pannen. Pheninckx: “En ja, we subsidiëren nu ook rijke ouders, maar gelijkheid is gelijkheid. In Nederland krijgt tenslotte ook iedereen AOW.”

De Rooi Pannen zal hiervoor jaarlijks ongeveer drie miljoen euro uit eigen middelen vrijmaken. Die middelen moet je dus wel hebben. Vanwege het strakke financiële beleid dat de school al jaren voert, is er voldoende ruimte in de exploitatie om dit ook voor de komende tien jaar te garanderen, zegt Pheninckx. “Maar je moet ook het lef hebben om van sommige zaken te zeggen: ‘Dat doen we niet meer’. Zoals funreisjes. Die zijn bij ons verboden. Er moet altijd een inhoudelijk programma aan ten grondslag liggen.”

De Rooi Pannen heeft pas na de wervingsfase van nieuwe leerlingen besloten om alle schoolkosten te schrappen. “We wilden niet dat boze tongen zouden zeggen dat het een reclamestunt is. Of het een aantrekkende werking heeft, kunnen we nu nog niet zeggen. Dat zal de komende jaren blijken.”

Gerelateerd nieuws

  • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • In 2019 geen stijging van ziekteverzuim onder onderwijzend personeel vo

  • Inspectie publiceert poster met factoren die verschil maken in leerresultaten