Vanaf dit schooljaar hanteren alle toetsaanbieders dezelfde categorieën voor het toetsadvies: vijf brede adviezen en het enkelvoudige advies ‘vwo’. Het definitieve schooladvies van de basisschool mag uit een of twee schooltypes bestaan.

Vanaf schooljaar 2018/2019 zijn de adviescategorieën van alle eindtoetsen hetzelfde, namelijk:

  • Pro/vmbo bb
  • Vmbo bb/vmbo kb
  • Vmbo kb/vmbo gl-tl
  • Vmbo gl-tl/havo
  • Havo/vwo
  • Vwo

De afgelopen jaren verschilden de eindtoetsen in de gehanteerde toetscategorieën. In overleg met het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de PO-Raad hebben de toetsaanbieders gezamenlijk voor deze categorieën gekozen. De reden hiervoor is dat het toetsadvies nu – ongeacht de toets die een leerling maakt – een zo goed mogelijke inschatting geeft van de schoolsoort in het voortgezet onderwijs die het best past bij de leerling. 

Aan de totstandkoming van het schooladvies zelf verandert niets: de lerarenteams van de basisschool bepalen het schooladvies. De eindtoets, die de school zelf kiest, leidt tot een eindtoetsadvies. Is dit eindtoetsadvies gelijk of lager dan het schooladvies, dan wordt het schooladvies automatisch omgezet naar een definitief schooladvies. Als uit de eindtoets een hoger advies komt dan het schooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen.

De stappen zijn overzichtelijk uitgebeeld in de infographic die op de site van de rijksoverheid staat.
 

Links

Gerelateerd nieuws