Alida Oppers wordt inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met haar voordracht. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

Alida Oppers is nu nog (sinds 2014) directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs bij het ministerie van OCW. Daarvoor was ze onder meer directeur-generaal Natuur en Regio en directeur van de directie Voedsel, Dier en Consument bij het ministerie van Economische Zaken. Eerder bekleedde zij diverse functies bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
 

Gerelateerd nieuws