De Algemene Schoolverkenning (ASV) helpt u de verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Hiermee kunt u in samenwerking met de Arbo-dienst de risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de onderwijsinstelling in kaart brengen. De ASV maakt gebruik van interviews, speciale vragenlijsten en (veiligheids)controles op de werkplek zelf. Na de afname van de ASV stelt de Arbo-dienst een rapport op. Daarin staan de knelpunten en risico´s, de prioriteitstellingen en het advies om risico´s aan te pakken. Van u wordt verwacht een plan van aanpak te maken om gestructureerd te werken aan verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Het Vervangingsfonds adviseert u elke 4 à 5 jaar de ASV volledig uit te voeren. U neemt hiervoor zelf contact op met de Arbo-dienst. De Arbo-dienst adviseert u op welke wijze u de ASV het best kan uitvoeren. Zij houdt daarbij rekening met de aard en de grootte van de school en met de mate waarin u zelf activiteiten kunt of wilt uitvoeren. Aan de hand van deze gegevens maakt de Arbo-dienst een plan van aanpak. Hieruit moet onder meer blijken op welke locatie(s) de RI&E wordt uitgevoerd, welke personen bij de inventarisatie worden betrokken, welk tijdschema wordt gevolgd en in welke mate de Arbo-dienst zelf bij de inventarisatie wordt betrokken

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws