In het Antwerpse onderwijs werken al 81 Nederlandse leraren, van wie veertig in het basisonderwijs en 41 in het voortgezet onderwijs. Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard.

Onlangs kwam in het nieuws dat de stad Antwerpen actief leraren gaat werven in Nederland. De stad kampt sinds enige tijd met een groeiend lerarentekort. De vele openstaande vacatures in vooral het basisonderwijs en het schaarse aanbod deed de stad onlangs besluiten buiten de eigen landsgrenzen op zoek te gaan naar leraren. Met de wervingsactie hoopt Antwerpen het tekort tegen te gaan. Volgens de meest recente schattingen zal Antwerpen tegen 2020 bijna 3.500 vacatures in het onderwijs hebben, terwijl er dan maar 1.800 studenten zullen uitstromen uit de lerarenopleiding.

Driekwart van de  Nederlandse leraren die op een school in Antwerpen werken, wonen ook in de stad. Slechts twintig leraren wonen nog in Nederland.

Antwerpen organiseert op 8 oktober een informatiedag voor belangstellenden uit Nederland.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld