Sinds de start van het Schoolleidersregister PO op 10 juni hebben al meer dan 2500 schoolleiders zich ingeschreven in het beroepsregister.

Begin juni organiseerde het Schoolleidersregister PO verschillende startbijeenkomsten waarbij meer dan 400 mensen uit het onderwijsveld kennismaakten met het beroepsregister. “De schoolleider is het middelpunt: het schoolleidersregister is voor u en van u”, aldus Ursie Lambrechts, voorzitter van Schoolleidersregister PO, tijdens de startbijeenkomsten. In haar toespraak benadrukte Lambrechts de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs. Tijdens de middagen waren er diverse sprekers over de professionalisering van het vak schoolleider: Joseph Kessels, Thea Meijer, Jules van Brecht en AVS-voorzitter Ton Duif.

Joseph Kessels sprak over de vakbekwaamheid van schoolleiders. Die bestaat volgens hem in de kern uit onderwijskundige visie, verbindingen leggen met omgeving, organisatie en voortdurend werken aan verbetering en vernieuwing. Thea Meijer benoemde de spilfunctie die schoolleiders vervullen. “Als schoolleider ben je de verbinding tussen school en samenleving. Je vertaalt je onderwijsvisie in een onderwijsaanpak en maakt daarbij bewuste keuzes over de inzet van personeel en middelen.” Ton Duif sprak over gedeeld leiderschap. “Niet iedereen is een decision maker, maar alle medewerkers kunnen iets toevoegen vanuit de eigen professionaliteit. Gedeeld leiderschap betekent: ieders mening telt en wordt gehoord.”

Registratie van schoolleiders is in de cao-afspraken verplicht gesteld.

Meer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd