Ruim 100 gemeenten hebben 380 aanvragen ingediend (peildatum 21 januari) bij de regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) om het binnenklimaat te verbeteren. Het gaat om een totaalbedrag van 60 miljoen euro. Scholen gaan dus aan de slag met noodzakelijke aanpassingen aan hun schoolgebouw(en). Dat staat in de antwoorden van minister Slob op kamervragen van Eppo Bruins (ChristenUnie). Voor het primair en voortgezet onderwijs is in totaal bijna 99 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Schoolbesturen dragen de verantwoordelijkheid voor behoorlijk gebruik, binnen- en buitenonderhoud en de exploitatiekosten. Slob wijst erop dat het meefinancieren van ventilatiemaatregelen door het schoolbestuur in het primair onderwijs is toegestaan zolang het geen renovatie of ingrijpende verbouwing betreft.

Gemeenten en schoolbesturen hebben zelf het beste in het vizier welke maatregelen nodig zijn in het schoolgebouw. Slob: “Niet alle benodigde maatregelen zijn echter groots en meeslepend. In een aantal gevallen kan ook met relatief kleine ingrepen de benodigde verbetering in de ventilatie worden aangebracht, getuige ook de variatie in aangevraagde subsidie tot nu toe. Dat varieert van enkele honderden euro’s tot €1 miljoen.”

Gemeenten kunnen tot en met 30 juni subsidie aanvragen voor het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen. De subsidieregeling SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) is vooral bedoeld voor bouw- en installatiekosten.

De subsidieregeling is in het leven geroepen vanwege de coronacrisis. Goede ventilatie in schoolgebouwen kan het risico op besmetting met het coronavirus beperken.

Links

Gerelateerd nieuws