Al 17.000 reacties naar Platform #Onderwijs2032

De ‘nationale brainstorm’ over de inhoud van ons onderwijs, die staatssecretaris Dekker van onderwijs afgelopen november startte, heeft al meer dan 17.000 reacties opgeleverd. Dekker gaf 12 februari het officiële startsein voor de tweede fase. Dekker: “Een fantastische opbrengst. Nu is het tijd om de spade dieper de grond in te steken.”
 
Wat moeten we leerlingen nu leren om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst? Met die vraag begon op 17 november de nationale brainstorm #onderwijs2032. Via Twitter, Facebook, ingezonden stukken en columns zijn inmiddels meer dan 17.000 reacties binnen. Een groot deel van die reacties is afkomstig van professionals uit het onderwijs. Paul Schnabel, voorzitter van het platform: “Ik wil ook nadrukkelijk de visie van bijvoorbeeld ondernemers en wetenschappers horen. Bovenal ben ik benieuwd naar de visie van leerlingen en ouders. Onderwijs is immers niet exclusief van onderwijzers, het leidt op voor het totale leven.”
Dekker gaf aan dat hem is opgevallen dat veel inzenders pleiten voor meer aandacht voor vaardigheden in het onderwijs: “Er is onder de inzenders behoefte aan minder focus op het stampen van kennis en meer aandacht voor het praktisch toepassen ervan. Dus niet alleen natuurkundige wetten uit een boekje leren, maar ook oefenen met zwaartekracht door een brug te bouwen. Niet alleen economische theorieën leren, ook leren hoe je een bedrijf opstart.”
De opbrengsten van de brainstorm zijn geanalyseerd en in drie thema’s verdeeld: persoonsvorming, maatschappelijke toerusting en kennis. Het platform gaat die thema’s de komende maanden verder uitwerken en ook een internationaal vergelijkende analyse uitvoeren. De dialoogfase, waarin iedereen nog kan online of via bijeenkomsten kan meepraten, duurt nog tot het najaar van 2015. Dan, als de maatschappelijke dialoog gestructureerd is, adviseert het platform het kabinet over welke kennis en vaardigheden leerlingen op school moeten leren om optimaal in onze toekomstige samenleving te participeren. Dit advies zal vervolgens de basis vormen voor een herziening van de onderwijsinhoud de komende jaren.
Op de startbijeenkomst werd ook de vernieuwde website gelanceerd. Hier stellen de platformleden zich voor, zijn de resultaten van de brainstorm te zien en kunnen geïnteresseerden een bijdrage leveren op specifieke thema’s.
 
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.