Akkoord over verkleinen privacyrisico’s Google

Op 8 juli is er overeenstemming bereikt met Google over maatregelen gericht op de eerder geconstateerde privacyrisco’s bij Google Workspace for Education. Dit betekent dat scholen gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education, mits zij zelf ook enkele acties uitvoeren. Om scholen te ondersteunen komt er onder andere een handleiding beschikbaar en zijn er webinars, op 13 juli en aan het begin van het nieuwe schooljaar.

De demissionaire onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven meldden in een brief aan de Tweede Kamer dat de scholen nu Google-producten kunnen blijven gebruiken. In de brief van 8 juli schrijven de ministers: “Onderwijsinstellingen zullen onder andere nieuwe contracten moeten afsluiten en bepaalde technische instellingen moeten doorvoeren om veilig gebruik te kunnen maken van Googlediensten. De onderwijsinstellingen kunnen hierbij worden ondersteund door hun ICT-leveranciers. Op deze manier wordt de impact voor het onderwijs beperkt gehouden en kunnen onderwijsinstellingen aan het begin van het komende schooljaar door gaan met het gebruik maken van Google-diensten.”

In maart en juni trokken de ministers ook al aan de bel vanwege privacyrisico’s die aan Google-producten kleven. Het bleek niet duidelijk hoe Google omgaat met metadata. Aan de hand van metadata kan het Amerikaanse bedrijf bijvoorbeeld zien wat gebruikers aanklikken, hoelang zij ingelogd blijven en welke zoekopdrachten ze gebruiken.

Ondersteuning

Om scholen te helpen bij doorvoeren van de benodigde aanpassingen biedt SIVON de volgende ondersteuning:

  • Op dinsdag 13 juli 13.00-14.00 organiseert SIVON een tweede webinar om de afspraken die gemaakt zijn toe te lichten. Aanmelden voor dit webinar kan via het online formulier van SIVON.
  • Over een aantal weken komt er een handleiding ‘Veilige instellingen’ beschikbaar waarmee een aantal aanpassingen in de instellingen van Workspace gedaan kunnen worden.
  • Er komen nog voor het begin van het nieuwe schooljaar webinars om scholen te helpen bij het uitvoeren van de aanpassingen. Op de website van SIVON worden de data daarvan gepubliceerd zodra die bekend zijn.
  • In de week van 12 juli zijn voorbeeldbrieven voor ouders, medewerkers, GMR en Raad van Toezicht gereed.

    Na 21 juli volgt informatie over hoe de aangepaste privacy-voorwaarden met Google geaccepteerd moeten worden. Dit is een eenmalige activiteit.

Links