Akkoord over conciërges op Leidse basisscholen

Financiering rond door bezuinigingen elders in onderwijsbudget
De collegedragende partijen in Leiden beslisten enige tijd geleden om het volledige budget voor conciërges op basisscholen te schrappen van de gemeentebegroting. De Leidse SP-fractie en de basisscholen trokken aan de noodrem, omdat de scholen het budget niet geheel zelf kunnen ophoesten. Na onderhandelingen tussen gemeente en schoolbesturen is een akkoord bereikt, waardoor de scholen hun conciërges kunnen behouden, maar waarvoor wel concessies zijn gedaan elders in het onderwijsbudget.

De gemeente, die tot nu toe op elke basisschool in Leiden een conciërge verzorgde, vindt de financiering door onder andere te bezuinigen op onderwijsachterstanden. Het college kiest voor een tijdelijke oplossing, in afwachting van een landelijke subsidieregeling voor conciërges. In 2011 wordt de betaling van de conciërges opnieuw tegen het licht gehouden. Tot die tijd worden de kosten voor conciërges, 387.000 euro per jaar, betaald uit het onderwijsbudget. Scholen moeten 113.000 euro betalen, de gemeente betaalt de rest door dus onder meer te bezuinigen op het onderwijsachterstandenbeleid, aldus de Leidse SP-fractie. De fractie had eerder een voorstel ingediend om de financiering buiten de onderwijsportefeuille om te vinden, maar vond geen meerderheid in de gemeenteraad. SP-raadslid Eva de Bakker: “De gemeente mag van geluk spreken dat de schoolbesturen zich zo welwillend opstellen. Dankzij hen ligt er een akkoord, want de gemeente draait de bezuiniging niet terug. Het geld komt nu uit een ander potje, maar komt nog steeds uit het onderwijsbudget. Ik ben echter blij dat de conciërges hun baan kunnen houden.” De SP is bezorgd over de 113.000 euro die door de schoolbesturen zelf moet worden opgebracht. “Een aantal scholen hebben aangegeven dat zij toch moeten bezuinigen op het personeel. Het akkoord kan dus alsnog ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs,” aldus De Bakker.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.