Akkoord over CAO onderwijs

Op 18 oktober 2005 sloot de AVS, samen met de andere onderwijsorganisaties, een onderhandelaarsakkoord met OCW over de CAO voor het primair en voortgezet onderwijs.

Dit akkoord kwam niet zonder slag of stoot tot stand. OCW bleef lang bij het standpunt van het kabinet dat de nullijn moest worden gehanteerd. Na langdurige en intensieve onderhandelingen is het toch gelukt voor 2005 een salarisverhoging van 1 procent af te spreken. Per 1 september 2006 gaat het salaris opnieuw met 1 procent omhoog, waarna op 1 januari 2007 een salarisverhoging van 0,4 procent volgt. Ook zijn er afspraken gemaakt over onder andere de eindejaarsuitkering, een incidentele uitkering in 2006, compensatie voor het wegvallen van de ZKOO-uitkering, sociale zekerheid, kosten voor woon-werkverkeer en extra uren voor onderwijsondersteunend personeel in het basis- en het speciaal basisonderwijs. U vindt het volledige onderhandelaarsakkoord op de website van de AVS en leest u de toelichting bij de afspraken.

Scholenpanel
De AVS en de andere onderwijsvakorganisaties hebben het akkoord met een positief advies voorgelegd aan hun leden en willen uiterlijk 15 november melden of zij kunnen instemmen met het onderhandelaarsakkoord. Wij vragen u daarom, na bestudering van de teksten, uw mening te laten weten via cao@avs.nl. Wilt u in uw e-mail ook uw telefoonnummer vermelden? Voor nadere informatie kunt u terecht bij de AVS, Carine Hulscher-Slot.

Actueel
Kader Primair 3 – November 2005

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.