Akkoord CAO PO 2022 ondertekend

Op vrijdagmiddag 20 mei heeft de AVS, samen met de AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad, het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend. De ondertekening vond digitaal plaats. De ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord leverde een ruime meerderheid (76 procent) op die vóór stemde. Een substantieel deel van de leden, namelijk een kwart, is niet akkoord gegaan. AVS-voorzitter Karin Straus: “Het is voor het eerst dat de CAO-tafel heeft meebewogen om ook voor schoolleiders een verbetering vast te leggen in de CAO, omdat erkend wordt dat er een groot tekort aan schoolleiders is. Tegelijkertijd is het niet genoeg. Schoolleiders moeten eerlijk gewaardeerd worden. Zij hebben recht op een realistische beschrijving van hun functie die vervolgens door een gecertificeerde expert wordt gewaardeerd.”

Straus: “Het akkoord is niet altijd even makkelijk uit te leggen. Het betekent voor iedereen iets anders. Niet alleen vanwege de gelijktrekking met het salarisgebouw in het VO, maar ook vanwege de extra’s voor onze schoolleiders. Daar hebben we dan ook veel vragen over gehad. Deze zijn naar tevredenheid beantwoord voor het grootste deel van onze leden.”

In dit CAO-akkoord, dat ingaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2022, wordt de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs gedicht. Dit zorgt voor een hoger salaris en dat maakt het aantrekkelijker om in het primair onderwijs te werken. Ook komt er een extra beloning voor schoolleiders. (voor meer informatie, zie ook de links onderin dit bericht). CAO-onderhandelaar Arno van Zanten: “Het werk van schoolleiders is de afgelopen jaren steeds complexer geworden en ook met het oog op het oplopende schoolleiderstekort zijn extra afspraken voor schoolleiders nu hard nodig. Ik zie dit akkoord dan ook als een eerst stap in de goede richting en roep nu ook vooral werkgevers op om schoolleiders beleidsrijk in te schalen.”

Reacties en input AVS-leden

AVS-leden zijn via peilingen, diverse commissies, nieuwsbrieven en webinars betrokken geweest of hebben hun input kunnen geven voor de onderhandelingen. Leden konden tijdens twee webinars, op 26 april en 17 mei, vragen over het onderhandelaarsakkoord stellen aan de CAO-onderhandelaars van de AVS, Connie Maas en Arno van Zanten. Daar is goed gebruik van gemaakt. Ook is de AVS Helpdesk veelvuldig geraadpleegd.

Functiewaardering

Momenteel doet een onafhankelijk onderzoeksbureau namens  sociale partners een onderzoek onder directeuren, adjunct-directeuren en OOP’ers of de functiewaarderingsmethode die in het funderend onderwijs gebruikt wordt, FUWA, wel voldoende recht doet aan de inhoud, complexiteit en verantwoordelijkheid van het werk van de schoolleider en OOP’er in het primair onderwijs. De AVS nodigt adjunct-directeuren uit om op woensdag 15 juni a.s. om 12.00 uur deel te nemen aan een kwalitatief onderzoek over de werking van het functiewaarderingssysteem in het basisonderwijs. Adjunct-directeuren kunnen zich hiervoor aanmelden vóór donderdag 3 juni. De sessie met directeuren heeft al plaatsgevonden. “We volgen het onderzoek natuurlijk op de voet, en we zullen besturen aanspreken op het maken van beleidsrijke functieomschrijvingen voor de schoolleider die recht doen aan de dagelijkse realiteit, uiteraard met een bijbehorende inschaling”, aldus Connie Maas. Schoolleiders kunnen bij de AVS terecht om in deze gesprekken met het bestuur juridisch goed beslagen ten ijs te komen.

Onderhandelaarsakkoord en onderwijsakkoord

Op 22 april jl ondertekende AVS samen met andere vakbonden en de PO-Raad en de VO-raad het onderwijsakkoord , met daarin een werkagenda waarin de posities van de schoolleider op meerdere plekken nadrukkelijk benoemd is. Straus: “De komende jaren is de AVS volop betrokken bij de uitwerking van deze agenda, waarbij wij onze leden zullen raadplegen bij de uitwerking ervan.”

Download de tekst van de CAO PO 2022

De integrale tekst van de Collectieve Arbeidsovereenkomst 2022 voor het primair onderwijs is hier te downloden: CAO PO 2022

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden