Op vrijdag 10 januari heeft de AVS, samen met andere vakbonden en de PO-Raad, het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend in sbo-school De Stuifheuvel in Zeist. In dit akkoord is een generieke salarisverhoging van 4,5 procent gesloten en zijn nieuwe salarisschalen opgenomen voor adjunct-directeuren en directeuren in het primair onderwijs. SER-voorzitter Mariëtte Hamer was bemiddelaar in het proces.

Voordat de ondertekening plaatsvond, hield bemiddelaar Mariëtte Hamer, een openingswoord, waarin zij het proces belichtte en hoe zij het ervaren heeft. “We hebben gekeken naar oplossingen ‘vanaf het schoolplein’, van onderop. Het was prettig dat ik ondersteuning kreeg bij de kennis van de techniek, regelgeving en processen, zodat ik me kon focussen op de onderhandeling en oplossingsmogelijkheden. Wilco Brinkman en Mieke Hogenes waren een grote steun hierbij. In de kern waren alle partijen het eens met wat er in de sector moest gebeuren. Ik voelde veel betrokkenheid en passie bij alle partijen. We doen het tenslotte voor het kind: het leren is de belangrijkste fase in het leven.”

Hamer geeft aan dat ze met plezier met de partijen gewerkt heeft en veel positieve reacties van docenten en schoolleiders heeft gehad. Daarnaast geeft ze aan ‘dat we er nog niet zijn’. “We bevinden ons nog in een spanningsveld. Het echte probleem is nog niet opgelost, we moeten niet achterover leunen nu de cao er is. Er moet nog veel gebeuren in de sector.” Dat is ook de reden dat er nog gestaakt wordt door het onderwijsveld op 30 en 31 januari. De AVS roept ook op tot staken.
Voorzitter Petra van Haren is blij met de realisatie van de inzet voor schoolleiders en de stappen die de AVS in deze cao-po hebben kunnen zetten. “Structurele vraagstukken in het onderwijs verdienen de komende tijd alle inzet en aandacht, niet alleen van de sociale partners, maar ook van het kabinet en de politiek. Er ligt een maatschappelijk vraagstuk, dat ook op deze wijze benaderd moet worden.”
De looptijd van deze cao is van 1 maart 2019 tot en met 1 november 2020.

Boek CAO PO
De AVS zorgt weer voor een publicatie van de CAO PO 2019-2020 in boekvorm. Zodra deze er is, maken we dit kenbaar via een nieuwsbericht en in de nieuwsbrief.
 
Regionale netwerkbijeenkomsten cao-po
De AVS organiseert in januari en februari regionale netwerkbijeenkomsten over de cao-po 2019-2020. Deze vinden plaatsen in de volgende regio’s: Rotterdam, Almelo, Groningen, Tilburg, Zeeland, Brabant, Heerlen, Amsterdam en Utrecht. Meld je aan via dit formulier.

Impressie van de ondertekening
20200110_114633_0.jpg
Bemiddelaar Mariette Hamer doet het openingswoord

20200110_120408_0.jpg
Ondertekening van het cao-akkoord: vlnr Jan de Vries (CNV Onderwijs), Eugenie Stolk (AOb), Paul van Lent (AVS),
Mariëtte Hamer (staand) Rinda den Besten (PO-Raad), Jilles Veenstra (FvOv) en Mieke Hogenes (secretaris cao-tafel)

20200110_120919_0.jpg
De cao-onderhandelaren van de AVS (Harry van Soest en Paul van Lent),
AVS-voorzitter Petra van Haren en bemiddelaar Mariëtte Hamer

20200110_121650_0.jpg
Na afloop wordt er getoast op de ondertekening van het cao-akkoord

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws