Op 29 juni ondertekenden de AVS, samen met de andere CAO-partners het akkoord voor de CAO-PO 2006-2008. Toen werd ook de tekst van de CAO vastgesteld. Deze CAO treedt in werking op 1 augustus 2006.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat op deze digitale publicatie van de CAO PO 2006-2008 ©opyright rust. Dit betekent dat de CAO PO niet zonder toestemming van de WvPO op uw eigen site geplaatst of op cd-rom gebrand (en verspreid) mag worden. Het is mogelijk om over een digitale versie van de CAO PO te beschikken, maar daar zijn kosten aan verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de WvPO, 0348-405204, lhofman@vosabb.nl.


Bron
Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws