De AVS, BOinK, Bracheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Ouders & Onderwijs, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VO-raad bundelen binnen de Beweging kindermishandeling hun krachten om de signalering en de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangescherpt. Het afwegingskader in de meldcode voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen is voor 1 juli 2018 gereed.
 
De bundeling van krachten is hard nodig, aangezien er in Nederland jaarlijks bijna 119.000 kinderen thuis worden mishandeld of verwaarloosd. Dat is in iedere schoolklas gemiddeld één kind!

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De code bestaat uit de volgende 5 stappen:
Stap 1:                  In kaart brengen van signalen.
Stap 2:                  Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
Stap 3:                  Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4:                  Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Stap 5:                  Beslissen aan de hand van het afwegingskader.
 
Afwegingskader
Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals binnen de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie verplicht te werken met het afwegingskader in stap 4 van de meldcode. Daarin staat beschreven welke situaties de veiligheid van de gezinsleden zodanig bedreigen dat de melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt dankzij dit afwegingskader minder vrijblijvend.
 
Vernieuwing meldcode
Iedere beroepsgroep moet een eigen afwegingskader aan de meldcode toevoegen. Het afwegingskader voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen is voor 1 juli 2018 gereed. In de tweede helft van 2018 kunnen de professionals ervaring op doen met het werken met de  vernieuwde meldcode. Ook komt er aandacht voor deskundigheidsbevordering en scholing.
 
Meer informatie over de Beweging tegen kindermishandeling:
Hermien Jacobs, projectleider Onderwijs – 06 23700004
 
Meer informatie over het afwegingskader in de meldcode:
Martenjan Poortinga, projectleider Onderwijs, m.j.poortinga@planet.nl

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws