Afstandsonderwijs en opvang bijna overal geregeld, veel steun van ouders

Op 88% van de scholen was het afstandsonderwijs op dinsdag al (bijna) helemaal gerealiseerd. Op 11% is het nog in ontwikkeling, waarvan de meesten verwachten dit woensdag af te ronden. Slechts 1% heeft geen afstandsonderwijs gerealiseerd. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 752 schooldirecteuren. Ook blijkt de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen veelal geregeld.

“We zijn als schooldirecteuren ontzettend trots dat de teams in korte tijd op afstand onderwijs en opvang weten te organiseren. Dat laat een ongekend lerend vermogen zien, want voor veel schoolleiders is dit nieuw. Ook zien we veel begripvolle en steunende reacties van ouders en dat laat zien dat we het in deze tijd echt samen doen”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Per school zijn er de afgelopen dagen gemiddeld vijf kinderen van ouders met vitale beroepen in het gebouw. Gemiddeld gaat het om slechts 4% van het totaal aantal leerlingen op de school. Op alle scholen betreft het met name leerlingen uit de onderbouw of middenbouw. Het aantal kinderen uit groep 7 en 8 dat moet worden opgevangen op school is minimaal.

Afgelopen maandag voelde 94% van de schoolleiders zich goed geïnformeerd over de maatregelen op scholen. Inmiddels is dat percentage afgelopen naar 98%. De grootste onduidelijkheid was er in eerste instantie of scholen ook kinderen mochten opvangen waarvan één ouder een vitaal beroep heeft.

In 71% van de gevallen worden ook kinderen toegelaten waarbij slechts één van de ouders in een vitaal beroep werkt. 9% van de scholen laat ook andere kinderen toe. In vrijwel alle gevallen gaat dat om kwetsbare kinderen waarbij de thuissituatie moeilijk is of de ouders medische of psychische problemen hebben. Ook de helft van het aantal leraren met kinderen zelf maakt gebruik van de opvang.

Veel steun van ouders
Liefst 65% van de schoolleiders is tevreden met de manier van opvang en 28% is deels tevreden. Slechts 3% ervaart weerstand van ouders op de gekozen oplossingen. 15% ervaart soms wat weerstand. 82% van de ouders kan zich goed vinden in de gekozen aanpakken.

Veel scholen ontvingen de afgelopen dagen juist bemoedigende berichten van ouders en kinderen, zoals kaarten, tekeningen en kleurplaten. Op diverse scholen werden door ouders ook taarten of bloemen bezorgd om de school een hart onder de riem te steken.

Op verschillende scholen laten ouders zich van hun beste kant zien. Zo zijn er ouders met ICT-kennis die hulp aanbieden of ouders die helpen met het opnemen van instructiefilmpjes. Er zijn ook ouders die om beurten hun kinderen opvangen en gemeenten die gratis internet aanbieden voor ouders die dat niet hebben.

Samenwerking met gemeenten, kinderopvang en BSO
Op 57% van de scholen is er overleg met de lokale overheid over de opvang van kinderen. Het lukt 43% nog niet om goed overleg te hebben met de lokale autoriteiten (zoals gemeente) over de opvang van kinderen, terwijl dat volgens de overheid wel zou moeten. Scholen realiseren vaak zelf naar beste vermogen oplossingen. In veel gevallen kregen de scholen geen reactie van de gemeente of is er vanuit de school geen noodzaak.

Op 66% van de scholen is er al wel een samenwerking tussen scholen en schoolbesturen in de gemeente. En 81% heeft overleg met kinderopvanginstellingen of buitenschoolse opvang in de omgeving. Op 44% van de scholen waar er overleg is met de gemeente werkt de gemeente actief mee naar het zoeken van oplossingen voor de kinderopvang. Bij 23% van de scholen werkt de gemeente nog niet actief mee.

Via het ministerie van OCW heeft de AVS inmiddels ook de vereniging van Nederlandse Gemeenten aangesproken om de gemeentelijke verantwoordelijkheid om opvang te regelen voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Naar aanleiding daarvan verscheen deze verklaring.

ICT en leermiddelen
In de midden- en bovenbouw maakt 90% van de schoIen gebruik van ICT bij het afstandsonderwijs. Bij de onderbouw ligt dat met 44% van de scholen iets lager. De meeste scholen maken gebruik van leermiddelen van de aanbieder op hun school (31%), Gynzy (22%), Snappet (15%), Google Educatie (12%). Andere digitale middelen die worden ingezet zijn Microsoft Teams of Office 365, Youtube, Squla, Skype en Junior Einstein.

In de onderbouw worden vaak lespakketten gemaakt die worden langsgebracht of kunnen worden opgehaald op gezette tijden. Om het digitale onderwijs nog beter in te richten hebben scholen behoefte aan meer kennis/professionalisering (28%), meer tijd (24%), devices (21%) en de juiste software (13%).

77% van de schooldirecteuren is tevreden met de manier waarop het afstandsonderwijs nu is ingericht op hun school. 23% van de scholen ziet nog ruimte voor verbetering. Niet alle kinderen hebben devices en de scholen zelf hebben vaak geen ICT'er of specialist in huis, omdat daar geen geld voor is.

Leraren veelal thuis aan het werk
De meeste schoolteams werken vanuit huis. Meer dan een derde (67%) van de leraren werkt helemaal of grotendeels vanuit huis. Een kleiner deel van 31% werkt voornamelijk op school en slechts 2% van de leraren werkt volledig op school.

 

Links