Afspraken over functiedifferentiatie

In hoofdstuk vijf van de CAO-PO 2006-2008 is geregeld dat de werkgever het bevoegd gezag of de daartoe verantwoordelijke samen met het personeelsdeel van de GMR afspraken maakt over de samenstelling van het functieboek.

De komende jaren zal iedere schoolorganisatie keuzes gaan maken over het hanteren van normfuncties en/of nietnormfuncties, functiedifferentiatie en/of taakdifferentiatie. Deze keuzes hangen nauw samen met onderwerpen als de relatie tussen doelstellingen van de schoolorganisatie enerzijds, en functiebouwwerk en andere personeelsinstrumenten anderzijds.

In het dossier Functiediffentiatie vindt u een uitgebreid artikel over dit onderwerp en leest u wat de AVS hierbij voor u kan betekenen. Voor verdere vragen, ondersteuning en voor het beschrijven en waarderen van functies kunt u contact opnemen met de AVS.

Download
Afspraken over functiedifferentiatie

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.