Afspraken die duurzame inzetbaarheid raken, zijn veelal onder een andere noemer te vinden. Zoals: kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van leraren of behoud van leraren en schoolleiders. Dat constateert het Arbeidsmarktplatform PO in de ‘Jaarrapportage duurzame inzetbaarheid’.

Bij gebrek aan een landelijk specifiek plan voor duurzame inzetbaarheid dat de pijlers vitaliteit/gezondheid, ontwikkeling en motivatie/werkplezier aan elkaar verbindt, lijken het beleid, de afspraken en interventies nogal fragmentarisch, aldus het Arbeidsmarktplatform PO. In akkoorden en agenda’s zijn globale afspraken gemaakt die duurzame inzetbaarheid raken, maar de concrete invulling daarvan wordt vaak doorgeschoven naar de cao-tafel. Concrete interventies gericht op duurzame inzetbaarheid zijn vooralsnog moeilijk te identificeren. Het lijkt erop dat, vooral wat de pijler vitaliteitsbeleid/gezondheid betreft, nog veel winst te behalen valt bij scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs, concludeert het Arbeidsmarktplatform. Duurzame inzetbaarheid van personeel in het po staat mogelijk op gespannen voet met kortetermijnbelangen van scholen en schoolbesturen. Bijvoorbeeld in krimpregio’s, waar het behoud van personeel mogelijk geen voorrang heeft. Belang hechten aan duurzame inzetbaarheid getuigt echter van goed werkgeverschap en professioneel HRM-beleid op de wat langere termijn.

De ‘Jaarrapportage duurzame inzetbaarheid’ is te vinden op www.arbeidsmarktplatformpo.nl.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 bekend

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen