Cao-akkoord gunstig voor directeuren én adjuncten
In een kort tijdsbestek hebben de sociale partners in het primair onderwijs, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Hiermee is het de eerste sector die de afspraken uit het convenant Leerkracht van Nederland heeft vastgelegd in een cao-akkoord. Dit betekent onder andere een inkomensverbetering voor directeuren. Daarnaast hebben de partijen overeenstemming bereikt over de positie van adjunct-directeuren en zijn er goede afspraken gemaakt voor de toekomst.

 

In de nieuwe CAO-PO (2009) – over de secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs – worden vooral de afspraken uit het convenant Leerkracht van Nederland verder uitgewerkt, zoals:

      Een toelage voor directeuren van 275 euro per maand;

      Het schrappen van de laagste salarisschaal (AA) voor adjunct-directeuren en een verhoging van het maximale salaris binnen de AB-schaal met 61 euro per maand;

      Een beter loopbaanperspectief voor leerkrachten door invoering van de zogenaamde functiemix;

      Verkorting van de salarisschalen (met een compensatie van de maxima), zodat leerkrachten sneller meer gaan verdienen.

 

Door de hogere salarissen en betere carrièremogelijkheden wordt de positie van het primair onderwijs op de arbeidsmarkt aanzienlijk versterkt, waardoor de sector beter in staat zal zijn mensen te trekken. De meeste leerkrachten in het basisonderwijs worden nu nog betaald volgens salarisschaal LA (9). Door het akkoord kan in 2014 40 procent van de leraren in het basisonderwijs een functie verwerven in salarisschaal LB (10). En in het speciaal (basis)onderwijs kan 14 procent van de leerkrachten naar salarisschaal LC (11). De positie van het primair onderwijs op de arbeidsmarkt zal hierdoor aanzienlijk versterken.

Partijen zijn daarnaast overeengekomen dat adjunct-directeuren niet achter moeten blijven ten opzichte van leerkrachten. Hiervoor wordt hun salarisschaal aangepast.

Verder gaan de sociale partners werken aan een nieuwe sectorale regeling voor levensfasebewust personeelsbeleid.

Cao-onderhandelaarster Carine Hulscher-Slot (AVS) vindt het akkoord een juiste vertaling van het convenant. “De AVS is blij dat de afspraken over de toelage van 275 euro voor directeuren, waarvoor wij ons hard hebben gemaakt, nu zijn geborgd in de cao en dat voor adjunct-directeuren in de AB-schaal een reparatie in deze salarisschaal is overeengekomen. Wij zien dit als een eerste stap in de discussie over de positie van leidinggevenden (directeuren én adjunct-directeuren) binnen een volgende cao. In het vervolgtraject zullen we ons hierop dan ook nadrukkelijk richten.”

 

De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben in een constructieve sfeer overleg gevoerd. Dit tekent het onderling vertrouwen in de sector. Vertrouwen dat noodzakelijk is, omdat werknemers en werkgevers toewerken naar de situatie waarin ook de primaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden gedecentraliseerd.

De werknemers zijn bij de cao-onderhandelingen onder andere vertegenwoordigd door de AVS en de andere bonden (gegroepeerd in de Centrales van onderwijspersoneel). De werkgevers zijn vertegenwoordigd door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO), met nauwe betrokkenheid van de PO-Raad. Vanaf 1 januari 2009 valt de CAO-PO onder de verantwoordelijkheid van de PO-Raad.

 

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd