De AVS heeft in samenwerking met het Netwerkbureau Kinderopvang de afgelopen drie jaar meerdere onderzoeken uitgezet naar de ervaringen, knelpunten en consequenties rond de resultaatsverplichting om aansluiting met de buitenschoolse opvang (bso) te regelen. Daaruit blijkt dat directeuren over het bereikte resultaat binnen de eigen organisatie gematigd tevreden zijn. Veel scholen missen nog een aansluiting tussen hun eigen visie en de opvang. Om de huidige situatie op scholen, de meningen daarover en de mogelijke knelpunten te achter halen, heeft de AVS nog één keer een dergelijk onderzoek uitgezet.

Vul de vragenlijst in via http://www.avs.nl/vereniging/meepraten of ga rechtstreeks naar http://tinyurl.com/64oa7sp  De beantwoording zal niet veel tijd kosten. Met de uitkomsten is het Netwerkbureau Kinderopvang in staat enerzijds scholen gerichte ondersteuning te bieden en anderzijds aan het ministerie duidelijk aan te geven welke uitvoeringsvoorwaarden noodzakelijk en gewenst zijn om tot een goede aansluiting te komen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders