Een half jaar geleden is de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs ingevoerd. Daaraan is een periode van twee jaar vooraf gegaan, waarin besturen, directies en GMR-en ondersteuning kregen bij hun voorbereidingen op de invoering. Tijdens het invoeringstraject heeft Ecorys de voortgang van de voorbereidingen gevolgd. Hoe dit traject is verlopen en of er nu nog behoefte is aan ondersteuning, wordt momenteel onderzocht.

Lumpsum is een feit, maar het Projectbureau lumpsum po blijft dit schooljaar nog actief om scholen ook na de invoering ondersteuning te kunnen bieden. Het projectbureau en de achterliggende organisaties OCW, Cfi , onderwijsvakorganisaties, de organisaties voor bestuur en management en de managementorganisatie in het primair onderwijs willen bijvoorbeeld graag weten hoe de invoering van de lumpsumfi nanciering is verlopen. Om deze reden én om zicht te krijgen op de eventuele huidige behoefte aan ondersteuning, voert Ecorys vanaf 5 maart 2007 een extra meting uit via een vragenlijst op internet. Deze vragenlijst kan tot 10 april aanstaande ingevuld worden. Scholen en besturen hebben op 5 maart per e-mail een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in te vullen. De contactpersonen zijn verzocht de e-mail door te sturen naar de schooldirecteur en de voorzitter van de MR scholen of naar de voorzitter van het bestuur, bovenschools manager en/of de voorzitter van de GMR besturen. Alle ingevulde vragenlijsten worden door Ecorys vertrouwelijk behandeld en er wordt alleen anoniem gerapporteerd. De uitkomsten van het onderzoek worden desgewenst teruggekoppeld, zodat vergelijking met andere scholen mogelijk is. Het ministerie van OCW en de landelijke onderwijsorganisaties danken de invullers van de vragenlijst voor hun tijd en medewerking.

Bron
Kader Primair 7 – Maart 2007

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws