Een half jaar geleden is de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs ingevoerd. Daaraan is een periode van twee jaar vooraf gegaan, waarin besturen, directies en (G)MR-en zijn ondersteund in hun voorbereidingen op deze invoering.

Tijdens dit invoeringstraject heeft ECORYS de voortgang van deze voorbereidingen gevolgd.

Lumpsum is nu een feit, maar het Projectbureau Lumpsum PO blijft dit schooljaar nog actief om u ook na de invoering ondersteuning te kunnen bieden. Het projectbureau en de achterliggende organisaties (Ministerie van OCW, CFI, onderwijsvakorganisaties, de organisaties voor bestuur en management en de managementorganisatie in het primair onderwijs) willen nu graag weten hoe de invoering van de lumpsumfinanciering is verlopen in het primair onderwijs.

Om deze reden én om zicht te krijgen op uw huidige eventuele behoefte aan ondersteuning, voert ECORYS vanaf 5 maart een extra meting uit via een vragenlijst op internet. Deze vragenlijst kan tot 10 april ingevuld worden.

Scholen en besturen hebben op maandag 5 maart per e-mail een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in te vullen. De contactpersonen zijn verzocht de e-mail door te sturen naar de schooldirecteur en de voorzitter van de MR (scholen) of naar de voorzitter van het bestuur, bovenschools manager en / of de voorzitter van de GMR (besturen).

Alle ingevulde vragenlijsten worden door ECORYS vertrouwelijk behandeld en er wordt alleen anoniem gerapporteerd. De uitkomsten van het onderzoek worden desgewenst naar u teruggekoppeld, zodat u uw organisatie kunt vergelijken met andere scholen. Het ministerie van OCW en de landelijke onderwijsorganisaties danken wij de invullers van de vragenlijst voor hun tijd en medewerking.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws