Afschaffing fusietoets verworpen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs verworpen. De AVS betreurt dit.

De partijen waren verdeeld: Forum voor Democratie (FvD), de PVV, GroenLinks, SP, PvdA, de Partij voor de Dieren (PvdD), de Fractie-Otten en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) stemden tegen. De fracties van de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden, samen met 50PLUS en SGP, voor het afschaffen van de fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs.

Reden voor tegenstemmen was de kritiek op de positie van de medezeggenschapsraad in fusieprocessen. De tegenstanders menen dat door de afschaffing van de fusietoets te grote onderwijsorganisaties ontstaan. De Wet Medezeggenschap biedt juist mogelijkheden om een fusie te toetsen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de plannen voor de fusie tussen scholen, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht als schoolbesturen willen fuseren.

Het afschaffen van de fusietoets zou er juist voor moeten zorgen dat er minder bureaucratie is bij het fuseren van scholen of besturen. De fusietoets bemoeilijkt samenwerking, wat juist zo nodig is voor scholen in krimpgebieden. Dit kan gevolgen hebben voor het bieden van een divers en kwalitatief goed onderwijs in deze gebieden.
AVS-voorzitter Petra van Haren: “De AVS betreurt het dat de fusietoets niet is afgeschaft. Wij vinden kwaliteit en een dekkend netwerk van onderwijs leidend. En hiermee haal je weer een stukje verantwoordelijkheid bij de sector weg.”

Nu de fusietoets blijft bestaan, is het mogelijk dat, na een zorgvuldig doorlopen proces, de minister uiteindelijk toch besluit dat een fusie niet mag doorgaan.