Afgelopen voorjaar meer meldingen van kindermishandeling

De Kindertelefoon had dit voorjaar te maken met een piek in het aantal contacten over kindermishandeling. Daarnaast blijkt uit onderzoek van De Kindertelefoon dat een derde van de kinderen zich door mensen in hun eigen omgeving niet serieus voelt genomen. In de Week tegen Kindermishandeling 2020, die van 16 tot en met 22 november plaatsvond, werden 30 ervaringsverhalen gedeeld.

Om inzicht te krijgen in het thema kindermishandeling heeft De Kindertelefoon 3200 geanonimiseerde chats en 255 forumtopics uit 2020 onderzocht. Daaruit blijkt dat kinderen in de maanden april, mei en juni substantieel vaker contact opnamen met De Kindertelefoon over kindermishandeling dan in dezelfde maanden in 2018 en 2019.
Over heel 2020 lag het gemiddelde aantal gesprekken over dit onderwerp op 20 per dag; 15 keer over huiselijk geweld, 5 keer over incest en 2 keer over verwaarlozing. Hierover belden en chatten meisjes tussen de 13 en 15 jaar het vaakst.

Veel kinderen die met De Kindertelefoon bellen of chatten over kindermishandeling zijn bang of verdrietig, schamen zich of voelen zich machteloos. Vaak doen ze bij De Kindertelefoon voor het eerst hun verhaal. Ruim 40 procent van de kinderen had al eerder iemand in vertrouwen genomen, maar één op de drie blijkt zich daardoor niet gehoord of serieus genomen te voelen.

Over de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling vertellen kinderen dat zij last hebben van onzekerheid, concentratieproblemen op school en slaapproblemen. Uit de chats met De Kindertelefoon blijkt dat 9 procent van de kinderen kampt met depressieve gevoelens en 13 procent gedachten heeft over zelfdoding.

Bron: Kindertelefoon

Geslaagde editie Week tegen Kindermishandeling

De Week tegen Kindermishandeling 2020, die van 16 tot en met 22 november plaatsvond, had als thema ‘Leren van elkaar’. Door het hele land werden er tientallen activiteiten georganiseerd. De activiteiten waren veelal online en varieerden van webinar tot filmfestival en van tentoonstelling tot workshop. Een volle week met veel aandacht voor dit complexe probleem. 

30 ervaringsverhalen en podcasts

Op vrijdag 20 november 2020 werd op weektegenkindermishandeling.nl de bundeling van  29 ervaringsverhalen van professionals, ouders en kinderen gedeeld die gedurende een jaar zijn opgehaald. In de bundeling van verhalen wordt ook verhaal 30 vormgegeven, maar niet ingevuld. Hier kan iedereen zijn of haar verhaal en geleerde lessen aan toevoegen.

In de podcastserie praat Anita Kraak van het NJi met vier verhalenvertellers over geleerde lessen en inzichten, zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Links