De Regeling bekostiging personeel PO 2006/2007 meldde dat de zogenoemde zwartescholentoeslag (ZST) – de specifieke regeling voor scholen met veel allochtone achterstandsleerlingen – na het huidige schooljaar zou worden stopgezet (met behulp van een overgangsregeling). De ZST geldt echter zeer waarschijnlijk ook nog volgend schooljaar; daarna pas gaat de afbouw in.

De ZST voor basisscholen geldt als een school meer dan 70 procent leerlingen met een gewicht van 0,9 heeft op de teldatum 1 oktober 2001. Voor het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is het criterium van kracht dat het om 50 procent cumi-leerlingen moet gaan op 1 oktober 2001. Maar weinig scholen komen in aanmerking voor de ZST. Desalniettemin is de extra vergoeding hoog en het verdwijnen ervan betekent een flink verlies. Maar zover is het zoals het er nu naar uit ziet pas in schooljaar 2008/2009, te beginnen met de overgangsregeling.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws