Minister Slob van Onderwijs heeft een adviescommissie ingesteld die in kaart brengt hoe scholen goed kunnen reageren op krimp. Ook onderzoekt deze commissie, die onder leiding staat van Elbert Dijkgraaf, of er knelpunten zijn voor regionale samenwerking.

Het aantal leerlingen in het vo loopt de komende jaren fors terug. Scholen moeten daardoor vaak anders gaan werken en meer regionaal samenwerken. Vanwege de urgentie van het probleem, heeft Slob een adviescommissie ingesteld. Naast Elbert Dijkgraaf, voormalig Tweede Kamerlid voor de SGP en professor aan de Erasmus Universiteit, buigen Kete Kervezee, voormalig voorzitter van de PO-Raad en Inspecteur-Generaal van het onderwijs en lid van de Taskforce Zeeuws-Vlaanderen, en Frits Hoekstra, VO-bestuurder in de Randstad en voorheen in Friesland, zich over de krimpproblematiek in het voortgezet onderwijs.

Volgens Slob hebben veel scholen de aanstaande krimp al op de radar, maar leidt het nog niet overal meteen tot effectieve samenwerking. “Terwijl we in het basisonderwijs hebben gezien dat samenwerking dé oplossing is.”

De commissie levert naar verwachting begin volgend jaar een rapport op.

Vereenvoudiging bekostiging
Minister Slob heeft de Kamer een brief gestuurd met een landelijk overzicht van de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel per schoolbestuur, met daarbij een overzicht van hoe deze effecten zich verhouden tot de groei of krimp in de betreffende regio. De minister constateert dat vanuit sommige provincies deze twee ontwikkelingen soms op een onjuiste wijze aan elkaar verbonden worden en dat het proces van leerlingendaling en de vereenvoudiging van de bekostiging niet synchroon lopen. De minister stelt dat de impact van een eventueel negatief herverdeeleffect van de bekostiging relatief klein is ten opzichte van de effecten die de leerlingendaling teweegbrengt.

Links

Gerelateerd nieuws