Advies over kwaliteitsborging Opleiden in de school

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en de Inspectie van het Onderwijs adviseren dat diegenen die via een traject Opleiden in de school worden opgeleid aan dezelfde bevoegdheids- en bekwaamheidseisen moeten gaan voldoen als diegenen die via andere trajecten worden opgeleid.

Dit uitgangspunt komt voort uit onderzoek van beide organisaties, in opdracht van het ministerie van OCW, naar de kwaliteitsbewaking bij het opleiden van (toekomstige) leerkrachten in de school. Andere belangrijke conclusies uit het advies zijn dat de hogeschool of universiteit die het getuigschrift van de lerarenopleiding uitreikt, volledig verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de opgeleiden. Zij zullen de kwaliteitsgarantie moeten geven voor wat hun studenten in de opleidingsscholen leren. De verantwoordelijkheid wordt niet aan de opleidingsscholen overgedragen. Verder gelden de specificaties uit het bestaande accreditatiekader van de NVAO voor het beoordelen van het traject Opleiden in de school ook voor opleidingstrajecten voor zij-instromers, omdat hierbij ook sprake is van `werkplek-leren´. De Inspectie zal in de betreffende sectoren (po, vo en mbo) toezicht houden op de feitelijke kwaliteit die de opleidingsscholen realiseren met hun inspanningen.

Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl (publicaties), www.nvao.nl en www.deopleidingsschool.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.