Leerlingen krijgen onvoldoende kans op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling. De coronacrisis versterkt dit. Stel een driejarige brugklas in voor alle leerlingen en schaf het schooladvies en eindtoets in groep 8 af. Organiseer flexibel onderwijs op maat in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat zijn de verregaande adviezen van de Onderwijsraad in het rapport ‘later selecteren, beter differentiëren’.

De raad geeft aan dat de vroege selectie leidt tot ongelijke kansen in het onderwijs.Leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten, maar met verschillende achtergronden, komen niet op hetzelfde onderwijsniveau terecht. Hierdoor volgen veel leerlingen voortgezet onderwijs dat niet past bij wat zij in hun mars hebben. Bovendien ontmoeten jongeren met verschillende achtergronden elkaar niet meer op school: ze zitten van elkaar gescheiden in hun eigen bubbel, aldus de raad.

De raad adviseert daarom het moment van selectie uit te stellen tot na een brede driejarige brugperiode. Dit betekent dat het huidige schooladvies en de eindtoets in groep 8 van het basisonderwijs komen te vervallen. Dit is een vergaande structuurwijziging van het Nederlandse funderend onderwijs.

De raad adviseert ook om, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel (gepersonaliseerd) onderwijs op maat te geven, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Dat betekent dat leerlingen onderwijs kunnen volgen op verschillende niveaus in wisselende groepen, met de verrijking, verdieping en extra begeleiding die zij nodig hebben. De raad vraagt daarbij ook aandacht voor de cognitief sterke leerlingen, die nu vaak te weinig uitdaging krijgen.

Link

Gerelateerd nieuws