Advies aan Platform Onderwijs 2032: gezondheid structurele plek in curriculum

“Leerlingen toerusten om bewuste keuzes te maken als het gaat om hun voeding en gezondheid, en een bewust voedselbeleid bij alle scholen.” Een werkgroep van ‘Alles is gezondheid…’ onder leiding van Alexander Rinnooy Kan deed onlangs deze oproep aan het Platform Onderwijs 2032. Ook andere partners gaven dit soort adviezen aan het platform.

Op een bijeenkomst begin juni overhandigden naast de werkgroep Voedselvaardigheden ook partners van Alles is gezondheid…, NPHF en Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) en de stuurgroep Gezonde School hun ideeën over gezondheid op school. Alle vier de adviezen gingen in op gezondheidsvaardigheden, die een structurele plek moeten krijgen in het onderwijs (het curriculum) op basisscholen. Liever niet als afzonderlijk vak, maar verweven in het onderwijsaanbod van de school. Welke persoonlijke vaardigheden dan precies nodig zijn om goed toegerust te zijn voor het volwassen leven, vergt nog het nodige denkwerk. De adviezen wezen op het belang van de omgeving: een gezonde kantine en schoolplein dat uitnodigt tot bewegen, maar ook thuis, met een gezonde broodtrommel.

Dit najaar levert het Platform Onderwijs 2032 een kabinetsadvies over het onderwijs van de toekomst op. Dan wordt duidelijk of deze vier adviezen en de vele andere reacties uit de maatschappij daar een plaats in hebben gekregen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.