‘Administratieve lasten onderwijs afgenomen’

Minder bureaucratie voor professionalsDe administratieve lasten van professionals, ook die van onderwijspersoneel, zijn het afgelopen jaar afgenomen en zullen in 2010 verder afnemen. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.Staatssecretaris Bijleveld (BZK) heeft bij professionals ingezet op vermindering van de administratieve lasten in vier sectoren: onderwijs, veiligheid, zorg en de sociale zekerheid. Een greep uit de verbeteringen voor onderwijsprofessionals, volgens BZK:• Basisschooldirecteuren hoeven bij het uitschrijven van een leerling niet meer de nieuwe school van de leerling te vermelden, dat scheelt ze veel uitzoekwerk.• Door de landelijke procedure van het ministerie van OCW is het melden van schoolverzuim een stuk eenvoudiger voor basisschoolleerkrachten.• Vaste momenten voor verandering van wetgeving (nog maar hooguit vier keer per jaar) zorgen ervoor dat alle professionals niet voortdurend worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving.Het volledige overzicht van wat er is en wordt gedaan om de administratieve lasten voor professionals en de interbestuurlijke lasten terug te dringen, is terug te vinden in de publicaties ‘Nederland Regelland. Deel 2. Naar merkbare administratieve lastenvermindering voor professionals’ en ‘Nederland Regelland. Merkbaar minder administratieve lasten voor medeoverheden’. Ook de Kafkabrigade deed onderzoek naar de administratieve lasten voor schoolleiders.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.