Actuele regionale arbeidsmarktanalyses vo

Opleidingenfonds Voion heeft 18 regionale arbeidsmarktanalyses, waaronder voor de G4, gepubliceerd op zijn website. Deze analyses geven inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar en het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in regio’s.

Uit de analyses blijkt onder andere dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Zo wordt in Drenthe-Overijssel tussen 2019 en 2024 een daling van 7,7 procent verwacht. In de G4 en in Zuid-Holland (Noord en Zuid) zal het aantal leerlingen nog wel toenemen.

Lerarentekort
Ondanks de krimp in veel regio’s, worden er de komende jaren toch in alle regio’s tekorten aan leraren verwacht. Het tekort verschilt wel per regio. Zo wordt in Zeeland in 2024 een tekort van 23 fte verwacht, terwijl het tekort in Zuid-Holland-Zuid in hetzelfde jaar oploopt tot 162 fte. De tekorten concentreren zich in veel regio’s rond enkele specifieke vakken, zoals Duits, wiskunde en natuurkunde.
 
Scenariomodel-VO
Inzicht in de regionale arbeidsmarktsituatie geeft een goed vertrekpunt voor het voeren van goed strategisch personeelsbeleid. Het Scenariomodel-VO geeft het schoolbestuur inzicht in de benodigde formatie per vak voor de komende jaren. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen de personeelsgegevens van de school. Zo wordt per vak duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit, zowel op school- als bestuursniveau.

Regionale samenwerking
Voor een aantal scholen zijn de arbeidsmarktontwikkelingen al aanleiding geweest om op personeelsgebied de samenwerking met andere scholen in de regio op te zoeken. Samen kunnen ze beter inspelen op de veranderende vraag naar personeel in de regio. Om scholen te ondersteunen bij een goed functionerende regionale arbeidsmarkt heeft Voion de ‘handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied’ ontwikkeld. 

Links