In april 2008 is het Convenant “Leerkracht van Nederland” door de drie betrokken  partijen, te weten de minister van OCW, de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties in het onderwijs, ondertekend. In het Convenant zijn onder andere afspraken gemaakt over de functiemix. Deze afspraken zijn verder uitgewerkt in de cao’s van de desbetreffende sectoren.
Ook zijn vaste ijkmomenten over de voortgang van de functiemix vastgelegd. Eén van de ijkmomenten was de datum 1 augustus 2011.
De bevindingen hiervan zijn nu openbaar gemaakt via de Functiemixwebsite van het ministerie van OCW.

U kunt de gegevens downloaden via de AVS-website, www.functiemix.minocw.nl.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws