Alle scholen moeten een schoolscan uitvoeren in het kader van het Nationaal Programma onderwijs. Met behulp van die schoolscan hebben scholen zicht gekregen op vertragingen en behoeften bij leerlingen als gevolg van de coronacrisis. Het is raadzaam om de schoolscan periodiek te actualiseren: is de situatie nog ongewijzigd of misschien verergerd? Of zijn de vertragingen al deels ingelopen?

Door de schoolscan te actualiseren breng je in kaart waar je leerlingen en school nu staan. Vorig jaar heeft het ministerie van OCW een stappenplan uitgebracht voor het maken van een schoolscan. De nieuwe editie is ingekort en aangepast aan de huidige situatie (zie link). Scholen hebben de schoolscan en het keuzeproces uit de menukaart immers al eens doorlopen en ook  ervaringen opgedaan met de interventies. De ervaringen van vorig jaar neem je mee bij het actualiseren van de schoolscan en het bijstellen van het schoolprogramma. Naast het stappenplan volgt nog een beknopte infographic.

Vernieuwing nponderwijs.nl

Het deel van de NP Onderwijs-website voor en over funderend onderwijs is opnieuw ingericht. De nieuwe opzet heeft een overzichts-infographic die bestaat uit vijf klikbare onderdelen: schoolscan, menukaart, schoolprogramma, uitvoering en verantwoording, en bekostiging en monitoring. Dit sluit aan op de jaarcyclus die schoolleiders, leraren en besturen doorlopen.

Online gesprekstafels

Hoe verloopt de uitvoering van het NP Onderwijs op jouw school? Wat gaat goed en wat kan beter? En welke impact heeft de coronacrisis op je leerlingen, bijvoorbeeld op het gebied van hun welbevinden? Het ministerie van OCW wil hierover in gesprek met onderwijsprofessionals, zoals leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel. Dit helpt het ministerie om de signalen uit de praktijk mee te nemen in de monitoring van het NP Onderwijs. Maandelijks zijn er diverse (online) gesprekstafels. Belangstellende kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar b.c.j.degier@minocw.nl.

Helpdesk ondersteuning NP Onderwijs

Schoolprofessionals kunnen met hun (ondersteunings)vragen over het NP Onderwijs terecht bij de helpdesk van het ministerie van OCW. Deze wordt bemenst door ervaren onderwijsadviseurs die (kritisch) kunnen meedenken of vragen kunnen beantwoorden over de analyse, plannen en uitvoering. Bel gratis naar (0800) 424 04 24, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Of mail naar info@nationaalprogrammaonderwijs.nl

Links

Gerelateerd nieuws