Het activiteitenplan WSNS Plus voor 2005/2006 is vastgesteld. Het bevat plannen voor het afrondingsjaar van het traject dat is gestart in 2002 en zich nog steeds richt op verbetering van de zorg in het primair onderwijs.
Eén en ander betekent dat WSNS Plus niet allerlei nieuwe activiteiten zal opstarten,
maar trajecten die in gang zijn gezet, wil implementeren en eventueel continueren.
Van groot belang is de verbreding van allerlei resultaten en uitkomsten naar scholen
en verbanden. In belangrijke mate richten activiteiten zich op de leraren in het primair onderwijs. De kennis en de ervaring die in het onderwijs is opgedaan, moeten immers in de praktijk van de klas gestalte krijgen.

Op velerlei manieren worden de collega´s in het onderwijs uitgedaagd en uitgenodigd
deel te nemen aan processen van verbetering en verandering. Alle activiteiten die zijn en worden ondernomen, zijn gerangschikt onder een zestal herkenbare thema´s:

  • Zorg Saam, over integrale leerlingzorg
  • Lees Vaardig, over lezen en taal
  • Weg Wijzen, over sturen en besturen
  • Anders Meester, over `onderwijs anders´
  • Samen Scholen, overgang po/vo
  • Buiten Gewoon, over het speciaal basisonderwijs

Meer informatie:
Roel Weener, Projectmanager WSNS Plus, 0348-405280, info@wsnsplus.nl
Een overzicht van de WSNS Plus conferenties vindt u in de WSNS Nieuwsbrieven en
via internet op http://www.platformwsns.nl/en mailto:www.deelnameregistratie.nl. De doelgroep ontvangt per post een uitnodiging op het moment dat de inschrijving voor de betreffende conferentie wordt geopend.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws