Wat betreft salaris bevat de Onderwijsbegroting 2019 geen nieuwe feiten. De AVS vindt dit teleurstellend voor alle collega’s in het primair onderwijs. “Zeker voor schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Acties blijven nodig!”

De Troonrede zette velen in het onderwijs op het verkeerde spoor. ‘Er is geld vrijgemaakt voor hogere salarissen in het po’ en ‘We blijven investeren in onderwijs de komende jaren’. In de Onderwijsbegroting blijkt het echter te gaan om al eerder toegezegde gelden.

Schoolleider sleutel
Goede en sterke leraren zijn enorm belangrijk en met het harde werk van dienstbare bestuurders, schoolleiders, onderwijsondersteuners en conciërges maken zij goed onderwijs mogelijk, staat in de begroting. Van Haren: “Leraren worden hier neergezet als de sleutel voor goed onderwijs, maar zonder goede schoolleider heeft dit geen waarde. Er moet erkenning zijn voor het belang van de rol van de schoolleider. We gaan alles op alles zetten, acties blijven nodig, er moeten oplossingen komen.”

Acties
De AVS zal de komende periode meermaals actie blijven voeren voor een beter salaris voor schoolleiders omdat erkenning en waardering voor schoolleiders achterblijft. De acties zijn gericht op het zichtbaar maken van de uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap, de belangrijke rol en positie die (adjunct-)directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs en de verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun shareholders en stakeholders.

Nieuwe investeringen/aandachtsgebieden in 2019:

  • Tegengaan onderwijsachterstanden 130 miljoen, oplopend naar 170 miljoen
  • Alle kinderen bezoeken onder schooltijd een museum. De AVS zet vanzelfsprekend in op breder cultuuronderwijs
  • Verdere versterking technisch vmbo 70 miljoen, oplopend naar 100 miljoen
  • Bestuurlijke samenwerking bij de zorg voor een vitaal en leefbaar platteland. AVS: de samenwerkingsverbanden hebben hierin een belangrijke rol
  • Bestuurlijke samenwerking bij de aanpak van kindermishandeling. De AVS is partner in de Beweging tegen kindermishandeling

Gerelateerd nieuws