Actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag gepresenteerd

Als je naar de cijfers kijkt, komt het op elke school voor en heeft elke schoolleider er tijdens zijn of haar carrière met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mee te dealen: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Af en toe krijgt de AVS Helpdesk er ook vragen over van schoolleiders bij wie het speelt op school, of die er zelf mee te maken hebben. Vaak gaat het om onbewust gedrag én het ontbreken van een gezonde aanspreekcultuur op school, waardoor dingen uit de hand kunnen lopen.

In 2020 riep de Rutgers Stichting al op tot actie op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op 13 januari jl. presenteerde het kabinet het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. “Elkaars wensen en grenzen herkennen, erkennen en respecteren” is de titel van de brochure die je via de link onderaan dit stukje kunt downloaden.

Actielijnen

Globaal bevat het actieprogramma drie soorten maatregelen:

  • maatregelen die de overheid zelf kan nemen, zoals bijvoorbeeld wetgeving;
  • maatregelen die maatschappelijke sectoren en organisaties moeten nemen, maar die de overheid kan stimuleren en faciliteren;
  • en maatregelen die uiteindelijk alleen slagen als de samenleving als geheel er de schouders onder zet, zoals het elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en het steunen van slachtoffers.

Er zijn 5 actielijnen:

Actielijn 1: Er zijn gedeelde maatschappelijke waarden en normen over hoe we met elkaar om willen gaan in de samenleving

Actielijn 2: Wet- en regelgeving weerspiegelen de (veranderende) maatschappelijke normen

Actielijn 3: Organisaties hebben processen voor preventie, signalering en opvolging op orde

Actielijn 4: Iedereen herkent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en kan hierop reageren

Actielijn 5: Er is goede hulpverlening die makkelijk vindbaar is

Advies

De AVS adviseert schoolleiders om het veiligheidsbeleid (waarvan dit een onderdeel is) geregeld te evalueren en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de agenda te zetten gezien de maatschappelijke aandacht die er nu voor het onderwerp is. Zoals gezegd: vaak gaat het om onbewust gedrag én het ontbreken van een gezonde aanspreekcultuur op school.

Links

 

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden