Een aantal vooraanstaande personen uit het primair onderwijsveld zijn de actie `Red het basisonderwijs´ begonnen, als signaal tegen de door hen ervaren afrekencultuur in de sector.

Door de overdreven nadruk van de overheid op taal en rekenen daalt de kwaliteit van het onderwijs als geheel, vinden de initiatiefnemers. Er treedt volgens hen verschraling op en verlies aan arbeidsvreugde. De onderwijsinspectie zou alleen nog geïnteresseerd zijn in `opbrengsten´, in plaats van stimulerend toezicht houden. “Scholen en leerlingen worden gereduceerd tot cijfertjes”, stellen de actievoerders. Zij roepen de minister van OCW via een petitie op het onderwijsbeleid en het onderwijstoezicht fundamenteel te herzien. Ook de AVS krijgt een toenemende stroom klachten binnen van scholen die niet blij zijn met de intensieve manier waarop de inspectie controleert. AVS-voorzitter Ton Duif: “In principe is het voor de scholen natuurlijk goed als iemand van buiten het onderwijs bekijkt. Maar als er dan meteen een publiek oordeel aan vasthangt, ontstaat er geen vertrouwen tussen beide. Dat zou echt anders kunnen.”

Meer informatie: http://www.redhetbasisonderwijs.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws