Schoolleiders in het primair onderwijs hebben een hoge werkdruk door de 32 beleidsthema’s waar zij verantwoordelijk voor zijn. Naast hun reguliere werk zijn ze ook vaak ‘manusje van alles’, mede door de personeelstekorten in de sector en een gebrek aan ondersteunende functies in de school. De AVS en CNV Schoolleiders roepen (adjunct-)directeuren in het primair onderwijs daarom op actie te voeren door tussen 11 maart en 11 juni 2019 te laten zien welke oneigenlijke of wellicht overbodige taken zij uitvoeren: wat hebben ze niet nodig om hun functie goed te vervullen? 

Zo wordt de vaak veel te hoge werkdruk van de beroepsgroep zichtbaar en maken de AVS en CNV Schoolleiders duidelijk dat (adjunct-)schooldirecteuren strategischer gepositioneerd moeten worden. Door de veelheid aan oneigenlijke taken komen schoolleiders hier nu onvoldoende aan toe. Dit bedreigt op zowel de korte, maar vooral ook op de lange termijn, de kwaliteit van de school en het onderwijs.

Hoe meedoen?
Leden van de AVS (en CNV Schoolleiders) hebben per e-mail een digitale actiestempel met een krokodil (zie download) ontvangen, die zij tussen 11 maart en 11 juni 2019 op alle (administratieve) werkzaamheden kunnen ‘plakken’ die ze niet zouden moeten doen, of op andere zaken die ze niet kunnen gebruiken om hun werk als schoolleider goed te doen.

De AVS roept op deze voorbeelden te mailen naar actie@avs.nl en/of de actiestempel op Twitter te gebruiken met vermelding van #wijschoolleiders en @schoolleider.

Waarom deze actie?
Met deze actie zet de AVS haar eigen, vanaf september 2018 ingezette actielijn voort voor meer erkenning en waardering van het vak schoolleider, als onderdeel van de brede vraag naar investeren in het primair onderwijs. Met het oog op de oplopende tekorten zijn acties door en voor schoolleiders noodzakelijk. Deze maken de complexe inhoud van het schoolleiderschap zichtbaar en wat er nodig is om het vak goed uit te kunnen oefenen. Het gaat om de belangrijke rol en positie die (adjunct-)directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs en hun verbindende rol naar shareholders en stakeholders van de school. De AVS wil bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het verminderen van werkdruk en het verbeteren van het salaris van schoolleiders.

De AVS gaat voor:

  • Eerlijk salaris voor schoolleiders
  • Gebalanceerd functiehuis
  • Voldoende ondersteunende functies in de school
  • Ontwikkeltijd en ruimte voor innovatie van het onderwijs

Hoe meer schoolleiders meedoen aan de acties, hoe krachtiger onze stem!

Cao-tafel
Naast de acties is de AVS op dit moment volop in gesprek aan de cao-tafel. De positie en beloning van schoolleiders in het primair onderwijs komt nadrukkelijk aan bod, gekoppeld aan onderzoek naar hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van strategie, onderwijs, personeel en bedrijfsvoering.

AVS-Congres-Stickers-plakken.jpg
Foto: Hans Roggen

Onderdeel van de lopende actie was de mogelijkheid om op het AVS-congres op 15 maart krokodilstickers te plakken op een actiewand om aan te geven wat schoolleiders juist wel nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Ook konden congresdeelnemers een individuele videoboodschap aan de politiek achterlaten.

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws