Er is sprake van een structurele verwaarlozing van de publieke sector. Overheidsmedewerkers moeten voldoende worden betaald, goede arbeidsvoorwaarden hebben en kunnen rekenen op voldoende collega’s en goede ondersteunende faciliteiten. Dat schrijven de vakbonden voor politie, defensie, onderwijs en ambtenaren werkzaam voor Rijk, provincies, gemeenten, universitaire ziekenhuizen, rechterlijke macht en waterschappen in een gezamenlijk manifest.

Eerder deden de overheidsvakbonden al een gezamenlijke oproep tegen bezuinigingen op de publieke sectoren en vroegen om een herwaardering van publiek werk. De vakbonden doen in hun gezamenlijk manifest ‘Werken voor publieke taken aantrekkelijk maken én houden’, opnieuw een oproep aan politiek en overheidswerkgevers. Zij vragen om:

  • Een marktconforme loonontwikkeling voor 1 miljoen overheidsmedewerkers.
  • Voldoende medewerkers om de werkdruk te verminderen.
  • Ruimte voor de professional: vertrouw de medewerkers en geef meer zeggenschap aan de uitvoering.
  • Geen flex- en onzekere tijdelijke contracten, maar investeren in zekerheid met continue scholing en ontwikkelkansen

Het manifest wordt 25 februari aangeboden aan de politieke partijen, de werkgeversorganisaties in de publieke sector en de betreffende ministers uit het demissionaire kabinet. Meer acties volgen in de komende weken: #steunpubliekesectornu