Actie voor extra ondersteuning op school

Teken de petitie op helpdeschoolverzuipt.nl
In een gezamenlijke actie verzamelen de AVS, AOb, CMHF, CNVOnderwijs en CNVS van 25 augustus tot 5 september aanstaande handtekeningen onder leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en ouders in het primair onderwijs, om hun eis `elke school extra ondersteuning´ kracht bij te zetten. Deze handtekeningen worden op 9 september aanstaande, dus nog vóór Prinsjesdag, aangeboden aan leden van de Tweede Kamer.

Te vaak is een schoolleider of leerkracht niet bezig met werk waarvoor hij of zij is aangenomen; het verzorgen van goed onderwijs. Te veel tijd gaat namelijk op aan een vergadering plannen, de deur persoonlijk open doen om de veiligheid te vergroten, koffi e zetten, telefoon aannemen, vuilnis buiten zetten, et cetera. Allemaal erg belangrijk om de schoolorganisatie goed te laten draaien, maar volgens de actievoerende onderwijsorganisaties `verzuipen´ schoolleiders en leerkrachten in deze werkzaamheden, die niet in het directe belang van het kind en de kwaliteit van het onderwijs staan. Een conciërge of administratieve kracht kan veel werk uit handen nemen, zodat de onderwijsprofessional zich kan inzetten voor professioneel onderwijs.

Budget uitgeput
Uit een peiling onder AVS leden blijkt dat zij erg veel behoefte hebben aan ondersteuning, om hun vak naar behoren te kunnen uitoefenen. Ook op het ministerie van OCW zegt men deze ondersteuning noodzakelijk te vinden. Maar genoeg geld wordt er niet voor vrijgemaakt. Om op elke school fulltime ondersteuning aan te kunnen stellen is 150 miljoen euro extra nodig, bovenop de 20 miljoen die de scholen nu te verdelen hebben (30 procent voor de grote steden en 70 procent voor de overige scholen).

Dat de behoefte aan conciërges en administratieve krachten erg groot is, blijkt ook uit de subsidieaanvragen door schoolbesturen in het kader van de `Regeling loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel basisscholen´: die is zó groot dat het Cfi niet alle aanvragen kan honoreren. Het budget (20 miljoen) is inmiddels uitgeput en blijkt dus volstrekt niet toereikend voor een conciërge of ondersteunende functie voor elke school, wat het nut van de actie `Help! De school verzuipt´ nog eens extra onderstreept.

Staken geen optie
Met de actie, onder regie van de AVS, brengt het onderwijs dit probleem opnieuw onder de aandacht bij de politiek. Bij de ondertekening van het actieplan LeerKracht!, waarin de ondersteuning niet voldoende is geregeld, gaf de AVS al aan actie te gaan voeren. Het bestuur besloot geen `nee´ te zeggen tegen de 20 miljoen voor ondersteuning (in relatie tot het totale akkoord), maar tegelijkertijd aan te dringen op het perspectief dat elke school aanspraak kan maken op een budget voor een conciërge of administratieve ondersteuning. Omdat het niet alleen schoolleiders aangaat, is eerst verbreding gezocht (en gevonden). Uit een enquête onder leden bleek dat bijvoorbeeld staken geen optie was, om leerlingen en ouders niet te duperen. Daarom is gekozen voor een handtekeningenactie. De timing valt kort na de vakantie om net vóór Prinsjesdag de handtekeningen te kunnen aanbieden, zodat de politiek nog budget vrij kan maken tijdens de Algemene Beschouwingen.

Breed gedragen
Onder alle betrokkenen bij het primair onderwijs – ook ouders – worden handtekeningen verzameld. Hiermee willen werknemers en werkgevers in het po aangeven dat de eis breed gedragen wordt. Alle scholen hebben inmiddels een postpakket ontvangen met daarin een brief voor de schoolleider/teamleden met een oproep tot deelname, (petitie) posters en handtekeningenlijsten. Daarnaast vinden lokale/ regionale acties plaats op scholen in het land (actiekaravaan), om nog meer exposure te krijgen. Schoolleiders en teamleden worden opgeroepen de petitie te verspreiden op school en door alle betrokkenen (inclusief henzelf) te laten ondertekenen. Op uiterlijk vrijdag 5 september moeten alle handtekeningen geretourneerd worden, om deze vervolgens op 9 september aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Kijk voor meer informatie, downloads van onder andere de poster en een digitale versie van de petitie op www.helpdeschoolverzuipt.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.