Op 2 oktober zal actie vanuit de verschillende publieke sectoren worden gevoerd. De AVS erkent en steunt ten volle de oproep dat er meer geïnvesteerd moet worden in de publieke sector, waarbij voor ons onderwijs – de sector waar wij actief in zijn – de focus is als onderdeel van de publieke sector. Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst van ons land. Een vraag die terecht bij het kabinet en de politiek wordt neergelegd. Het is ieders persoonlijke afweging deel te nemen aan de actie op 2 oktober.
 
De Algemene Vereniging Schoolleiders is een vereniging van en voor leidinggevenden in het funderend onderwijs ongeacht hun levensbeschouwelijke of politieke kleur. De inzet van de aangekondigde actie wordt een op een gekoppeld aan het afschaffen van de dividendbelasting. Dat is een politieke inzet waaraan de AVS zich vanuit haar algemene karakter als vereniging niet committeert. De manier waarop financiële dekking wordt gezocht voor politieke keuzes, zoals het investeren in onderwijs, is aan het kabinet en de politiek. De eventuele deelname aan de actie van 2 oktober zal voor een ieder dan ook een persoonlijke afweging zijn.

Gerelateerd nieuws